Diuko pasekėjai Priešai (čia) Draugai :) Ginklai, jų paaiškinimai, patarimai Diuko cheat'ai

Kas nužudė delfiną?

Taigi rinkitės niekšą:

*Assault Trooper - tai dažnas, vienu vinčo šūviu nušaunamas ateivis, šaudantis iš pistoleto.
       Assault Captain - toks pat tik su raudona apranga ir galintis pasidaryti nematomas.

*L. A. P. D. - visa kiaulių kompanija, įskaitant Atomic versijos pigus

*Enforcer - iš kulkosvaidžio šaudantis ateivis.

*Octabrain - aš ją vadinu tiesiog Octa - baisi skrajojanti/plaukiojanti triakė pabaisa, išleidžianti savos gamybos šovinį.

*Protozoid Slimer - šliužas, išsiritantis iš (jei jį taip galima pavadinti) kiaušinio.

*Robotic Cannon - patrankėlė, kabanti prie lubų.

*Sentry Drone - tai kamikadzė (susisprogdina jus palietęs) robotas.

*Assault Commander - galingasis, raketomis šaudantis (iš tikro jis nešaudo, o...) ateivis.

*New Beast (tik Atomic versija) - Nežinau tikro pavadinimo. Tai galingasis, greitasis, besidraskantis, bemažinantis ateivis.

*Battlelord - pirmasis bosas, šaudantis kulkosvaidžiu.

*Overlord - antrasis bosas, šaudantis po dvi raketas.

*The Cycloid Emperor - trečiasis, taip pat raketomis šaudantis (bet ne tiesiai į jus) bosas.

*The Queen - (tik Atomic versija) Nežinau tikro pavadinimo. Paskutinysis, galingiausias, povandeninis bosas.

| Nuker Site: Įžanga - Siuntiniai - Mapai - Patarimai |