Nuker Site: Priešai: 2-as Bosas
Overlord - Visų Aukščiausias Lordas

Labai įspūdingai šaudantis Overlordas

*Išvaizda: Stengtasi padaryti jį baisų ir šlykštų - atsiviepusiais, aštriais dantimis, iššokusiomis įkypomis akimis, prasto sudėjimo, apsikarstęs visokiais skydais, raketsvaidžiu ant nugaros ir t.t.
*Ypatumai: Nevikrus, tačiau labai galingas priešas, gebantis jus pribaigti per pora sekundžių. Nepaprastai stiprus - turi 4500% gyvybės.
*Patarimai: Pro ventiliatorių, nukrentat į nedidelę salę, pilną šliužų kiaušinių ir sprogstančių prietaisų. Viską išnaikinę negaunat net menkiausios pagalbos: jokios pirmos medicinos pagalbos, jokių šovinių, nieko. Ir štai - prieš jus durys į pragarą... Šituo būtina išnaudoti tai, kad bosas šaudo raketomis (nors salė ir nedidelė, tačiau galima nuo jų pasitraukti). Jūs būsit priverstat bėgti ratu, neleidžiant bosui nutolti nuo "ringo" vidurio. Į jį geriausiai šaudyti iš devastoriaus bei freezeo
O štai kai kas ką vertėtų žinoti: bosų neužspardysit (jie jus tik sumindžios) ir nesumažinsit (nebent jam likę mažiau kaip 200% gyvybės).

| Grįžti į įžangą | Grįžti pas priešus | Praeitas priešas | Sekantis priešas |