Nuker Site: Priešai: Enforceris
Enforcer - užpuolikas

Besišaudantis Enforcer'is

*Išvaizda: Tikras monstras. Persivėręs nosį, akys be vyzdžių, vietoj vienos rankos kulkosvaidis, be to, tik neseniai pastebėjau, kad turi mikrofoną prie burnos.
*Ypatumai: Turi 100% gyvybės. Greitas, šaudo iš kulkosvaidžio, šokinėja ir gali pritūpęs paleisti kažkokių žaliuokių (jūs vos neprarandat sąmonės (jos nuima apie 20% gyvybių), po to nuteka per veidą). Jį nušovę galit gauti šovinių grandinę, kiek rečiau - trivamzdį.
*Patarimai: Jis turi nedaug gyvybių, tačiau nepakenčiamas, nes jis šaudo ir kai jūs į jį šaudot, todėl jei turit nedaug gyvybių, jums gali padėti tik keli ginklai: RPG (reikia vienos raketos), Shrinker'is (sumažina taip pat vienu šūviu) ir galbūt Devastor'ius (reikia 3-4 raketyčių). Jo kulkosvaidis tokio pačio galingumo kaip jūsų trivamzdis, gyvybių turi tiek kiek ir pig'as (nušaunamas dviejų vinčo šūvių). Jis dažnai mėgsta jus užklupti netikėtai arba nušokti nuo kur nors aukštai. Jei jis atsitupia ir žiūri į jus - bus negerai - paleis kažko žalių.

| Grįžti į įžangą | Grįžti pas priešus | Praeitas priešas | Sekantis priešas |