Nuker Site: Priešai: Octa
Octabrain - Medūzasmegenė

Besisukanti Octa

*Išvaizda: Neblogai sugalvota pabaisa - sunku net apibūdinti. Žodžiu gryna Medūzasmegenė, šviesiai rudos spalvos, trys raudonos akys ir daug baisių dantų.
*Ypatumai: Octa turi 175% gyvybės - daugiau nei jūs. Gali atrodyti juokinga, tačiau ji - neprastas priešas, ypač kai jų supuola daugiau. Ji spjaudo iš sukauptos plazmos, kuri nuima po 38% sveikatos, jei būna arti, Octa jus krimsnoja - po 11%. Gali skraidyti, mėgsta plaukioti po vandeniu.
*Patarimai: vinčo nušaunama trimis šūviais, pistoleto reik dviejų su puse apkabų. Patartina šaudyti iš trivamzdžio - jei šaudydami per daug nenutolsit - ji nespės nieko ištarti, tik raitysis nuo kulkų. Octa labai neastpari sprogimams, todėl jas labai gerai šaudyti iš raketų arba Devastor'iaus. Jūs laisvausiai galite pasitraukti nuo Octos spjaunamos plazmos - kai nušvinta visos jos smegenys ir akys, reiškia, kad tuoj šaus. Nuo jų lengva pasitraukti, tuo labiau, kad jie netoli nuskrenda.

| Grįžti į įžangą | Grįžti pas priešus | Praeitas priešas | Sekantis priešas |