Nuker Site: Priešai: 3-ias Bosas
The Cycloid Emperor - Ciklopas Imperatorius

Išdidžiai einantis imperatorius

*Išvaizda: Taip pat ne vienas iš gražiausių: Vienaakis (ir ta viena akis - įkypa), dryžuota uodega, pailga, plokščia galva. Nemažas, apsikrovęs visokiausiais skydais, vietoj rankų galingi raketsvaidžiai.
*Ypatumai: Vaikšto lėtai, šaudo raketom į visas puses (ne tik į jus), o kai jūs jį sunervinat paleidžia iš burnos plazmas (taip taip - tokias kaip Octos turi).
*Patarimai: Jūs prisimenat, kad krentat, krentat, krentat ir laimei išliekat gyvas, nukritęs į vandenį. Atgavęs samonę, jūs juntat, kad kažkur kylat, po jūsų kojomis Diuko ženklas. Ir pagaliau atsirandat amerikietiško futbolo aikštėj, o prieš jus stovi "vienaakis išsigimėlis" (kaip Diukas jį įvardina), bet jūs nusiraminat, pamatęs šalia savo gerbėjas. Tai, kad jis šaudo raketom nieko jums nepadės, tų raketų pilna visur. Yra 3 nugalėjimo variantai:
  1. Jūs stovit vietoj ir šaudot jį iš devastoriaus arba freezeo.
  2. Bėgat atgal prie vartų, ten pasiimat atominės gyvybės, ir pasislepiat už vartų (raketos arba praeina pro šalį arba atsitrenkia į vartų stulpą).
  3. Bėgat bėgat, užšokat už stadiono, ir šliaužiat iki krašto. Ten pašliaužioję susirandat jetpack'us, ir pakilę numušat balioną, o tada spręskite patys.
O štai kai kas ką vertėtų žinoti: bosų neužspardysit (jie jus tik sumindžios) ir nesumažinsit (nebent jam likę mažiau kaip 200% gyvybės).

| Grįžti į įžangą | Grįžti pas priešus | Praeitas priešas | Sekantis priešas |