Nuker Site: Priešai: dronas
Sentry Drone - sargybinis dronas

dronas iš visų pusių

*Išvaizda: Pilkas robotiūkštis, išvaizda vargu ar ką primenantis. Pastebimesni bruožai tie, kad priekyje turi dvi rausvas "akis", užpakalyje du atsikišusius spyglius (ar kas ten bebūtų)
*Ypatumai: Veikia labai paprastai: skrenda į jus, o palietę sprogsta. Turi 150% gyvybės.
*Patarimai: Patogiausia šaudyti iš trivamzdžio, pisltoleto. Vinčo reik 3 šovinių, vienos raketos, beje, nesumažinamas ir nepadidinamas. Visdėl to jis sprogsta jūsų nepalietęs (tačiau sprogsta pakankamai arti), jūs galite pasislėpti už durų ir jis sprogs būdamas už jų.

| Grįžti į įžangą | Grįžti pas priešus | Praeitas priešas | Sekantis priešas |