Nuker Site: 4-as ginklas
Chaingun - kulkosvaidis

Kulkosvaidis Tai 4-uoju skaičiu iššaukiamas ginklas. Tai taip pat visai neblogas: kol jūs šaudot į Octą, pig'ą ar į assault commander'į (taip taip, tą paprastą ateivį) jie nespėja net žodžio burbtelt. Bet įsiminkite: šitas nesiskaito enforcer'iui (tam su tokiu pačiu ginklu), raketininkui ir visiems bosams. Labai geras ginklas prieš naująjį ateivį (Atomic versija). O žaidimui su kitais (per networką, modemą, pan.) jis prilygsta vinčui ir kai kuriem tai geriausias ginklas (tikri profai išsisuka nuo bet kokių skrendančių šovinių, o nuo kulkų neišsisuksi). Nepatartina naudoti prieš bosus (kažkodėl padaro nedaug žalos).

Kulkosvaiduko šoviniukai Žūdami enforcer'iai gali palikti šovinius, rečiau net patį trivamzdį. O šiaip šovinių būna neretai. Bet ir nedažnai. Tereik kur nors pasiknisti.

| Grįžti į įžangą | Grįžti į ginklus | Praeitas ginklas | Sekantis ginklas |