Nuker Site: Priešai: pigas
Pig Cop - Kiaulė-stribas

Bešaudantis Pigas

*Išvaizda: Nepanašus į ateivį, net gali atrodyti juokingai (bet taip nėra). Apsikirpęs pankiška "skiautere", o jo raudonos akys žiba ir tamsoj. Paprastai jis būna apsivilkęs mėlynais, apdriskusiais marškiniais (ant jų nugaros užrašas L.A.P.D.), apdriskusiomis kelnėmis, kareiviškais batais.
*Ypatumai: Turi 100% gyvybės - tiek pat kiek ir jūs. Vaikšto lėtai, atsipūtęs (su neperšaunama liemene), šaudo iš vinčo. Gali staiga atsigulti ir šaudyti toliau (kai jis atsigula gali atrodyti, kad jūs jį nušovėt). Jį patiesę galit gauti vinčą (bet ne šovinių), padėvėtus šarvus.
*Patarimai: Piktas veikėjas, ypač įkyriai šaudo. Iš vinčo nušaunamas dviem šūviais, neblogas prieš jį ginklas trivamzdis - jei į jį ištisai šaudysite, jis nepratars nė žodžio. Reikia nedaug kitų rūšių šovinių - nedaug freezo, 3-4 devastoriaus raketyčių ir, žinoma, tik vienos raketos. Jei jį norit pasprogdinti bombomis - reikia numesti tiksliai jam po kojom, kitaip jis liks gyvas (nuo vienos lazerinės priklijuojamos minos jis taip pat nežus).

| Grįžti į įžangą | Grįžti pas priešus | Grįžti pas pigus | Praeitas priešas | Sekantis priešas |