Nuker Site: 7-as ginklas
Shrinker - mažintojas

Shrinker'is Tai 7-uoju skaičiu iššaukiamas ginklas. Nepaprastai galingas: Octą, pigą, enforcer'į (tą su kulkosvaidžiu), assault trooper'į (dažniausiai sutinkamas, silpnas ateivis), netgi skrajojantį raketininką sumažina vienu šūviu!
PAVOJUS: Neįmanoma sumažinti naujojo ateivio, bosų (na, nebent jie turi nedaug gyvybių)
Tai visai neprastas ginklas žaidžiant keliese (per networką ar modemą), tik šiek tiek lėtas ir dar - reikia mindyt sumažinus. Tuo labiau, kad jis nepadaro jokios žalos - padidėjęs turi tiek pat gyvybių kiek turėjo prieš sumažinimą. Yra vienas triukas - jūs galite susimažinti šaudami į veidrodį!

Shrinker'io šoviniai Šoviniai paprastai būna šalia ginklo. Vienintelis priešas, turintis šią savybę (mažinti), yra naujasis atevis iš Atominės versijos. Dar būna tokie aparatai kurie nuolat šaudo mažinančiais šoviniais. Dažniausiai jie būna išjungiami ir įjungiami.

| Grįžti į įžangą | Grįžti į ginklus | Praeitas ginklas | Sekantis ginklas |