Nuker Site: 3-ias ginklas
Shotgun - vinčesteris

Vinčas Tai 3-iuoju skaičiu iššaukiamas ginklas. Man tai vienas iš geriausių: šliužą, šliužo kiaušinį, assault commander'į (tą paprasčiausią ateivį) nušauna vienu šūviu; pigą, enforcer'į (tą su kulkosvaidžiu) nušauna dviem šūviais; octą trimis. Beje, vinčas neblogas prieš bosus (netgi geresnis už kulkosvaidį). Žaidžiant vienas su kitu (per networką ar modemą) man jis taip pat vos ne geriausias - patiesia iš dviejų šūvių.

Vinčo šoviniai Vinčas taip pat ir "eknomiškas" - sunaudoja mažai šovinių, kurių galima rasti "ant kiekvieno kampo". Be to, pig'ai šaudo iš jų, todėl juos nušovus galite gauti patį vinčą (ne šovinius). Todėl jei taupot galingų ginklų šovinius - patarčiau naudoti vinčą.

| Grįžti į įžangą | Grįžti į ginklus | Praeitas ginklas | Sekantis ginklas |