Nuker Site: Priešai: pigo tanketė
Važinėjantis gynybinis bokštelis

Tankas

*Išvaizda: Tai tik Atomic versijos priešas (jo nesutiksit 1.3 versijoj), beje, labai įdomus ir juoką keliantis (išskyrus kai šaudo) priešas. Mini-tanke sėdintis pigas, iškišęs savo snukį pro "langelį"
*Ypatumai: Tankas turi dvi poras kulkosvaidinių patrankų ir labai daug gyvybių. Jis dažnai elgiasi kvailai, šaudo netaikliai, važinėja aplink. Sprogus tankui, kartais pigas dar išlieka gyvas.
*Patarimai: Patarimų čia nedaug. Geriausias ginklas prieš jį raketinis: užtenka 3-4 raketų. Jei neturit jėgų, šovinių ar noro su juo kautis - paprasčiausiai į jį nešaudykite. O kovos metu geriausia taktika pasitraukti nuo jo taikinio - tai ne raketos, nuo kulkų nepasitrauksit, tačiau jums pasitraukus, jis turės į jus taikytis iš naujo

| Grįžti į įžangą | Grįžti pas priešus | Grįžti pas pigus | Praeitas priešas | Sekantis priešas |