Nuker Site: Shadow Warrior
Lo Wangas ir draugai mieste (bakstelkit) Lo Wangas ir bosas (bakstelkit) Lo Wangas vs. Širdžių grobikas (bakstelkit)
Lėktuvo katastrofa (bakstelkit) Shadow Warrior herbas Lo Wangas kasyklose (bakstelkit)
Lo Wangas ir bosas (bakstelkit) Lo Wango nuotykiai (bakstelkit) Lo Wangas laiko zombio galvą (bakstelkit)
Iš pasekėjų šis man labiausiai patinka. Po Bloodo Diuko kūrėjai neišlaikė ir labai greitai ir labai kokybiškai sukūrė naują Diuko tipo žaidimą. Jo pagrindinis herojus - buvęs nindzė Lo Wang. Savotiškas japoniškas akcentas, kai kurie nindziniai ginklai (kumščiai, kardas, žvaigždutės, spygliniai spąstai, lipnios bombos ir kt.), geras humoro jausmas. Lo Wang'as dar nusprendžia ir šiek tiek pagudrauti - pasiskolina uzikus, trivamzdį vinčą, granatsvaidį, raketsvaidį, netgi atominę galvutę.
Shadow Warrior interaktyvumas toli lenkia visus (net ir šiuolaikinius) Action žaidmus: kaip nindzė Lo Wang'as pasinaudoja viskuo, kas tik būna po ranka - zombio galva, širdis, žaidimų automatai, visokiausios mašinos, traktoriai, skuteriai, kariniai laivai, ir visa kita. Grafika tikrai neprasta, panaudota nemažai 3D technologijos: visi ginklai, daiktai, jungikliai ir kt., lygų įdomesnių ir kruopščiau padarytų dar nemačiau: metro stotyje, baseine, orouoste po lėktuvo katastrofos, laivų uoste, kariniame laive, banke, kasyklose, naftos gręžiniuose, ugnikalnyje ir tai dar toli gražu ne viskas.

Naujienos:
Shadow Warrior tuoj bus pritaikytas 3Dfx greitintuvams (grafika taip pat pagerės)

Nuorodos:
Wangsdojo - Dukeworld tipo vieta SW

| Nuker Site | Duke | Blood | Redneck Rampage |